Preventive maintenance


Preventive maintenance


การป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรในอนาคต

รายละเอียดข้อตกลงการบริการ-ค่าแรงเหมาจ่ายรายปี

1. ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้การบริการดังต่อไปนี้

1.1 การบริการและการซ่อม

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หลังจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการโดยแจ้งผ่านทาง โทรศัพท์, มือถือ, แฟกซ์ หรือ อีเมล์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของเราจะให้การแนะนำการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องทางโทรศัพท์ก่อน หลังจากนั้นวิศวกรแผนกบริการของเราจะจัดเตรียมเครื่องมือ, อุปกรณ์ หรือ อะไหล่ ที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาและดำเนินการเข้าช่วยเหลือลูกค้าที่โรงงาน หากทางบริษัทพบว่าเครื่องจักรต้องทำการซ่อม
 • บริษัทจะให้การบริการภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับแจ้งจากลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ
 • บริษัทจะให้การบริการภายใน 36 ชั่วโมง หลังรับแจ้งจากลูกค้าที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 120 กม.
ระยะเวลาการให้บริการดังกล่าวจะนับจากวันทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เท่านั้น ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

1.2 การย้ายตำแหน่งเครื่องจักร

ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องจักร ควรแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน เพื่อวิศวกรของบริษัทฯ จะได้ทำการล็อคเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยในการขนย้าย หลังจากนั้นจะทำการจ่ายไฟเพื่อติดตั้งเครื่อง มีการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า

1.3 บริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คประจำทุก 4 เดือน โดยมีวิศวกรของเราทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรโดยแบ่ง การตรวจเช็คเป็น 3 ครั้ง/ปี มีรายละเอียดการตรวจเช็คดังต่อไปนี้

แผนการตรวจสอบเครื่องจักร(PM4M) – ระยะการตรวจรอบที่ 1

 • Machine leveling
 • Main incoming Voltage and grounding systems check
 • Incoming Air pressure / Air quality
 • Drawbar Clamping force
 • Lubrication pump pressure / level / flow / filter check
 • Lubrication line, nozzle outlet flow to all guide & ball screw
 • Spindle run out, temp, and sound
 • Low voltage power supply output
 • Spindle drive

แผนการตรวจสอบเครื่องจักร(PM8M) – ระยะการตรวจรอบที่ 2

 • Tool Release Function
 • Axis Cover & Wiper
 • All Belt drive wear check and tension adjust
 • Spindle orientation position check
 • ATC function & Alignment and Grease
 • Gearbox condition, Hi-Low gear function
 • Axis motor, Motor carbon brush (Rotate, Shuttle, DC feed)
 • Nitrogen support pressure / Counter balance System
 • Limit switch I/O signal and cable

แผนการตรวจสอบเครื่องจักร(PM12M) – ระยะการตรวจรอบที่ 3

 • Encoder and feedback signal
 • Electric cabinet heat exchange and air filter
 • Axis servo drive
 • Monitor and Keyboard
 • Communication check, Diff Voltage check between Machine and Computer

แผนการตรวจสอบเครื่องจักรเฉพาะรุ่นเครื่องจักรตามข้อกำหนด(เพิ่มเติม)

 • Clean & Refill Lube pump
 • CPU, Mocon, Video, I/O board check & clean
 • Clean & Refill oil gear pump
 • Maincon/Couldfire PCB-Battery Replacement
 • Machine Data Back Up

2. เงื่อนไขของการให้บริการ

2.1 บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบการซ่อมเครื่องจักร ในกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นโดย

 • ความเสียหายของเครื่องจักร ที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ใช้เครื่อง
 • ความเสียหายของเครื่องจักร ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ
 • ความเสียหายของเครื่องจักร ที่เกิดจากการจราจร การกระแทก อัคคีภัย น้ำท่วม ระเบิดหรือความ เสียหายของเครื่องจักร ที่เกิดจากวิธีธรรมชาติ
 • ความเสียหายของเครื่องจักร ที่เกิดจากอุปกรณ์ หรือ อะไหล่ ที่ทางบริษัทไม่ได้จัดหาให้
 • ความเสียหายของเครื่องจักร ที่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง

2.2 ค่าใช้จ่ายของอะไหล่ประเภทอะไหล่ชิ้นเปลืองและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ จะคิดแยกต่างหากจากการบริการ-ค่าแรง เหมาจ่ายรายปีที่เสนอและจะเสนอราคาให้ทราบก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่

2.3 ราคาการบริการนี้จะไม่รวมงานซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรที่นำกลับมาซ่อมที่บริษัท / โรงงาน อาทิเช่นชุดหัวเพลา หมุน บอลสกรู ชุดเกียร์ขับ มอเตอร์จับแกน, มอเตอร์ปั๊มน้ำคูแลนต์ ปั๊มไฮโดรลิค ชุดควบคุมการเคลื่อนที่, ชุดควบคุมการหมุนของหัวกัด แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะคิด แยกต่างหากและจะเสนอราคาให้ทราบก่อนดำเนินการซ่อมทุกครั้ง

2.4 การคิดค่าบริการ – ค่าแรงเหมาจ่ายรายปี

อัตราการคิดค่าบริการ

 • ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการ ตามชนิด-รุ่นของเครื่องจักร / เครื่อง
 • ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างจากกรุงเทพ ฯ 120 กิโลเมตร ขึ้นไป ทางบริษัท ฯจะคิดค่าบริการ ตามชนิด-รุ่นของเครื่องจักร/ เครื่อง และ ค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท /เครื่อง

3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อบริการค่าแรงเหมาจ่ายรายปี

  1. ฟรีค่าบริการในการเรียกใช้บริการซ่อมและค่าเดินทางต่อครั้ง-ตลอดปี

  2. ฟรีค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องจักร แบบเชิงป้องกัน 3 ครั้ง / ปี

  3. ฟรีค่าบริการเปลี่ยน Memory Backup – Battery

  4. ฟรีค่าบริการลง Software ของเครื่องจักรและกู้คืนค่า Parameter เดิมของเครื่องจักรทุกกรณี

  5. รับส่วนลดพิเศษในกรณีซื้อ Ball Bar Test จากราคาปกติ 22,000 บาท เหลือเพียง 11,000 บาท / ครั้ง

  6. รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10% ในกรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ (ยกเว้นสายพาน, น้ำมันรางเลื่อนและจาระบี)

4. บริการปรับแต่งความละเอียดของเครื่องจักร (รายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้บริการเหมาจ่ายรายปี)

นวัตกรรมใหม่ของการตรวจเช็คความละเอียดโดยใช้ BALL BAR TEST (การทดสอบความเที่ยงตรง ของ เครื่องจักรโดยการเดินกลม เพื่อให้ได้เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรง)

 • Backlash compensation
 • Reversal spikes
 • Squareness
 • Scaling mismatch
 • Circularity

อัตราค่าบริการ

กรณีที่ซื้อการบริการเหมาจ่ายรายปี อัตราค่าบริการของการทำ BALL BAR TEST รับส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ 22,000 บาท เหลือเพียง 11,000 บาท / เครื่อง / ครั้ง

*** หมายเหตุ : ราคาที่เสนอดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ โปรดกรุณาลงนามใน ข้อตกลง การบริการ – ค่าแรงรายเหมาจ่ายปี และให้แฟ็กซ์กลับมาที่ หมายเลข 02-7267197 หรือ email:pm@machine-tech.co.th