OMAX Waterjet

เครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูงผสมกับทราย นำเข้าจาก สหรัฐอเมริกา, เทคโนโลยีการตัดด้วยเครื่อง WATERJET
MAXIEM Waterjet

เครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูงผสมกับทราย นำเข้าจาก สหรัฐอเมริกา, เทคโนโลยีการตัดด้วยเครื่อง WATERJET


Link to Manafactorer